کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی

مدت زمان مطالعه: ۵ دقیقه کمپین (Campaign) به معنی مجموعه فعالیت‌های طراحی‌شده و سازمان‌دهی شده که با ارسال پیام‌های مشخص و متوالی و تکرارپذیر برای مخاطبان هدف‌گیری شده از طریق ابزارهای ارتباط‌ جمعی و رسانه‌های تأثیرگذار در ایده، قضاوت و نگرش مخاطبان نسبت به یک کالا، خدمت، عقیده، ایده سیاسی و اجتماعی، بنگاه و موسسه، ایجاد …

ادامه مطلب

چستی و چرایی محتوا

چیستی و چرایی محتوا! بخش چهارم (ارزش گذاری محتوا)

ارزش‌گذاری محتوا: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مباحث تولید محتوا، ارزش‌گذاری آنهاست. یک بعد از این...

ادامه مطلب