جوهره‌برند ، عصاره‌برند، هویت‌برند

جوهره‌برند، عصاره‌برند، هویت‌برند؛آخرش نفهمیدیم چی شد!

جوهره‌برند، عصاره‌برند، هویت‌برند. ده‌ها اصطلاح گیج‌کننده‌ی برندسازی! اینها واژه‌هایی هستند که وقتی در منابع علمی سراغشون...

ادامه مطلب

مصاحبه‌های استخدامی

تاثیر مصاحبه‌های استخدامی و برندسازی

مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه بهتر است آنچنان با انگیزه و باور نسبت به نام تجاری خود باشیم که رفتارهای ما از آن الگو بپذیرند و بتوانیم در مسیر درست قرار بگیریم…

ادامه مطلب

12