کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی

مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه کمپین (Campaign) به معنی مجموعه فعالیت‌های طراحی‌شده و سازمان‌دهی شده که با ارسال پیام‌های مشخص و متوالی و تکرارپذیر برای مخاطبان هدف‌گیری شده از طریق ابزارهای ارتباط‌ جمعی و رسانه‌های تأثیرگذار در ایده، قضاوت و نگرش مخاطبان نسبت به یک کالا، خدمت، عقیده، ایده سیاسی و اجتماعی، بنگاه و موسسه، ایجاد …

ادامه مطلب

مصاحبه‌های استخدامی

تاثیر مصاحبه‌های استخدامی و برندسازی

مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه بهتر است آنچنان با انگیزه و باور نسبت به نام تجاری خود باشیم که رفتارهای ما از آن الگو بپذیرند و بتوانیم در مسیر درست قرار بگیریم…

ادامه مطلب