اسناد و مدارک الزامی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

با تغییر ویرایش استاندارد مدیریت کیفیت برخی از اسناد موجود در ویرایش سال ۲۰۰۸ به صورت اختیاری تغییر هویت دادند و در مقابل برخی از...

ادامه مطلب

کمپین تبلیغاتی

مدت زمان مطالعه: ۵ دقیقه کمپین (Campaign) به معنی مجموعه فعالیت‌های طراحی‌شده و سازمان‌دهی شده که با ارسال پیام‌های مشخص و متوالی و تکرارپذیر برای مخاطبان هدف‌گیری شده از طریق ابزارهای ارتباط‌ جمعی و رسانه‌های تأثیرگذار در ایده، قضاوت و نگرش مخاطبان نسبت به یک کالا، خدمت، عقیده، ایده سیاسی و اجتماعی، بنگاه و موسسه، ایجاد …

ادامه مطلب

تاثیر مصاحبه‌های استخدام و برندسازی

مدت زمان مطالعه: ۲ دقیقه بهتر است آنچنان با انگیزه و باور نسبت به نام تجاری خود باشیم که رفتارهای ما از آن الگو بپذیرند و بتوانیم در مسیر درست قرار بگیریم…

ادامه مطلب

بازاریابی عصبی

بازاریابی عصبی، عرصه ای جدید در تحقیقات بازاریابی می باشد که به مطالعه و بررسی پاسخ موثر، آگاهانه و حسی-حرکتی مصرف کنندگان (مشتریان) به محرکهای...

ادامه مطلب

ساختار مدیریت

ساختار مدیریتی در سازمان های خانوادگی

یکی از مهمترین و حساس ترین چالش ها در سازمانهای خانوادگی اصل تقسیم وظایف و حیطه اختیارات است. در یک سازمان به صورت عادی اختیارات...

ادامه مطلب