در مشاغل مختلف به عنوان مدیر یا مشاور فعالیت داشته‌ام و هیچ‌چیزی به اندازه مدیریت، بازاریابی و برندسازی، برای من چالش نداشته است. دنیایی متکی به تحلیل و خلاقیت که باعث می‌شود تمام قوانین، ناگهانی شکسته شود. روزانه حداقل دو ساعت در این زمینه مطالعه می‌کنم و به دنبال سازمان‌هایی می‌گردم که مفهوم مدیریت را در همه زمینه‌ها درک کرده باشند و همیشه در حال رشد باشند. به واژه شکست هم هیچ اعتقادی ندارم.

کمپین تبلیغاتی

مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه کمپین (Campaign) به معنی مجموعه فعالیت‌های طراحی‌شده و سازمان‌دهی شده که با ارسال پیام‌های مشخص و متوالی و تکرارپذیر برای مخاطبان هدف‌گیری شده از طریق ابزارهای ارتباط‌ جمعی و رسانه‌های تأثیرگذار در ایده، قضاوت و نگرش مخاطبان نسبت به یک کالا، خدمت، عقیده، ایده سیاسی و اجتماعی، بنگاه و موسسه، ایجاد …