ساختار مدیریت

ساختار مدیریتی در سازمان های خانوادگی

یکی از مهمترین و حساس ترین چالش ها در سازمانهای خانوادگی اصل تقسیم وظایف و حیطه اختیارات است. در یک سازمان به صورت عادی اختیارات...

ادامه مطلب

نگاهی دقیق تر به آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی یا Marketing Mix ترکیبی است که کسب و کارها برای موفقیت از آن بهره می‌برند. فرض کنید می‌خواهید یک غذای لذیذ درست کنید....

ادامه مطلب

چیستی و چرایی محتوا! بخش چهارم (ارزش گذاری محتوا)

ارزش‌گذاری محتوا: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مباحث تولید محتوا، ارزش‌گذاری آنهاست. یک بعد از این ارزشگذاری درباره قیمت و ارزش ریالی است و بعد دیگر...

ادامه مطلب

چیستی و چرایی محتوا! بخش سوم (تکنیک های تولید و انتشار محتوا)

در بخش دوم محتوا و چیستی آن! مطالب را جلو بردیم و انواع محتوا را دسته بندی کردیم. این دسته بندی موردی رسمی نیست، بلکه...

ادامه مطلب

تمرکز،رسمیت و پیچیدگی در سازمان-بخش دوم

در بخش اول از همین عنوان به تعریف سازمان و مدیریت به طور کلی پرداختیم، اما تمرکز در سازمان به چه مفهومی است؟ من مدیر کارگاه...

ادامه مطلب

چیستی و چرایی محتوا! بخش اول

محتوا بخش کلیدی در موفقیت بازاریابی و تجارت دیجیتال است که متاسفانه مورد بی‌توجهی یا بد توجهی صاحبان سایت‌ها و شبکه‌های مجازی قرار گرفته است. بر...

ادامه مطلب

استاندارد ایزو ۹۰۰۱؛تبلیغ یا نیاز سازمان

علی رغم گذشت سالهای زیادی از زمان شکل گیری استانداردهای مدیریت کیفیت یا همان ISO 9001 و هم خانواده های این نوع استانداردها، متاسفانه هنوز...

ادامه مطلب