تمام تلاش‌ها و هزینه‌هایی که برای تولید و راه‌اندازی کسب و کارها انجام می‌شود، با هدف فروش و کسب نتایج مالی و غیر مالی در برابر ارائه و فروختن کالا یا خدمت است. اما بی‌توجهی در برخی مسائل تمام این هزینه‌ها و تلاش‌ها را بر باد می‌دهد. کسی که فروش را انجام می‌دهد یکی از این مسائل است و اتفاقاً فروشندگی حساس‌ترین مرحله بازاریابی است. فرآیند فروش علاوه بر تمام کارهایی که انجام می‌شود و برنامه‌هایی که تهیه می‌شود، شدیداً به رفتارها و اقدامات مجری فروش وابستگی دارد.

یک فروش نامناسب می‌تواند همه‌ي اهداف و اقدامات را به نابودی بکشد.

برای همین قصد دارم در حد توان و دانشم، با پرورش قدرت فروشندگی تا جایی که ممکن است، از این اتفاق جلوگیری کنم. پس اگر علاقه‌مند به پیشرفت و بهبود هستید، یا اگر تصمیم دارید تا از اشتباهات در فروش پیشگیری کنید، از این فرصت استفاده کنید.

همه‌ی انسان‌ها فروشنده هستند. نه فقط زمانی که کالا یا خدمتی را می‌ُفروشند. بلکه در تمام ارتباطاتی که با دیگران برقرار می‌کنند. زمانی که حسی را بیان می کنند، زمانیکه نظرشان را بیان می‌کنند و حتی زمانیکه ایده‌ای را به دیگران ارائه می‌کنند.

همه‌ی آدم‌ها فروشنده‌اند. اصلاً خلقت معامله‌ای بود عاشقانه.

هیچ چیزی در عالم هستی رایگان نیست. باور کنید، همه‌ی ارتباطات بر پایه‌ی معامله استوار است. شما باید فروشنده شدن را جدی بگیرید، چون تمام لحظات شما با معامله کردن گره خورده است.

آموزش فروشندگی ورکشاپ آموزشی ما همه فروشنده ایم جهت پرورش و تربیت نیرو و کارمند فروش

شما با شرکت در این دوره می‌توانید ضعف‌های خود را به عنوان فروشنده تشخیص دهید و با توانایی و دانش به روز بفروشید. فروش ناشیانه می‌تواند تمام سرمایه‌های شما را از بین ببرد.

10 جلسه کارگاه حضوری با ظرفیت هشت نفر | مثال و تمرین‌های عملی | حدود 1000 دقیقه

مخزن دانش‌پذیران کارگاه

ایمه گورلین یا گرلن یا گوئرلین
در حال اجرا
الهه سلائی
ایمه گورلین یا گرلن یا گوئرلین
در حال اجرا
بهنام زمانی
ایمه گورلین یا گرلن یا گوئرلین
در حال اجرا
نفیسه محمدی
ایمه گورلین یا گرلن یا گوئرلین
در حال اجرا
فاطمه درعلی
ایمه گورلین یا گرلن یا گوئرلین
در حال اجرا
سعید کاظمی
ایمه گورلین یا گرلن یا گوئرلین
در حال آزمون
مجتبی روشنائیان
ایمه گورلین یا گرلن یا گوئرلین
در حال آزمون
مریم شهر آشوب
ایمه گورلین یا گرلن یا گوئرلین
در حال اجرا
مریم خسروی
ایمه گورلین یا گرلن یا گوئرلین
در حال اجرا
پروانه پیرمایی
ایمه گورلین یا گرلن یا گوئرلین
در حال آزمون
حدیثه معین
ایمه گورلین یا گرلن یا گوئرلین
در ح ال آزمون
محسن زمانی
ایمه گورلین یا گرلن یا گوئرلین
در حال آزمون
مرتضی عباسپور