در کانال آپارات نیز می‌توانید فیلم های مفیدی تماشا کنید.

استراتژی یعنی اینکه من تصمیم‌های شفاف و دقیق در مورد نحوه رقابت با دیگران بگیرم “

جک ولش؛مدیر افسانه‌ای جنرال الکتریک

پادکست استراتژی و بازاریابی
استراتژی - معجزه سه گانه

استراتژی از کلمه یونانی استراتگوس به معنی جنگ آوری و هنر جنگیدن آمده است. مجموعه ای از اقدامات برای رسیدن به پیروزی در میدان جنگ. این جواب ساده ترین جواب و بی ارزش ترین است. هنر فرماندهی لشکر جنگی، خب که چی؟! مگر ما همه فرمانده‌هان لشکر هستیم؟

نه این فقط خواستگاه این واژه است. استراتژی یک سری ابزار و علمه که کمک می کند تا بتوانیم رقبا را شکست بدهیم. آهان حالا شد. یعنی کمک می کند رقبا داخل بازار شکست بخورند.

استراتژی چیست