• به صورت فشرده و حداکثر 100 مگابایت
    فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : zip, rar.
  • پرداخت

  • این هزینه به صورت پایه می باشد و هزینه نهایی می تواند افزایش یابد. افزایش مبلغ قبل از بررسی و شروع کار اعلام خواهد شد. در صورتیکه قابلیت علمی و تخصصی را برای بررسی پرونده ی شما نداشته باشم، این مبلغ عودت داده خواهد شد.
  • درخواست ارسالی شما را مطالعه می‌کنم و هزینه آن را به شما اعلام می‌کنم و پس از پرداخت، نتایج و راهکارها را به شما ارائه خواهم کرد. مشاوره‌ها اکثراً غیرحضوری هستند ولی اگر نیاز به ملاقات حضوری باشد با شما هماهنگ خواهم نمود. قیمت پایه هر بررسی و مطالعه پرونده 450،000 تومان می‌باشد و قیمت قطعی بعد از مطالعه اولیه اعلام خواهد شد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .