خدمات

تبلیغات و بازاریابی

 • تدوین سیستم‌های فروش
 • بودجه‌بندی و تدوین روش تبلیغات
 • انتخاب رسانه
 • تدوین کمپین‌های تبلیغاتی
 • مشاوره و نظارت بر تولیدات تبلیغاتی
 • مشاوره تعیین پیام تبلیغات

برندسازی

 • مشاوره برندسازی
 • ثبت علامت تجاری
 • هویت‌سازی دیداری و شنیداری برند
 • انتخاب نام‌تجاری سازمان و محصول

عارضه یابی ساختار سازمانی

 • بررسی نمودار سازمانی
 • بررسی تفکیک افقی و عمودی و جغرافیایی سازمان
 • بررسی رسمیت سازمان

استاندارد مدیرت کیفیت

 • تدوین مستندات استاندارد ایزو۹۰۰۱
 • بهینه‌سازی و ترمیم مستندات قبلی
 • آموزش کارکنان مرتط با اسناد ایزو

تخصص ها
مشاوره و اجری برنامه های تبلیغاتی 90%
برندسازی 90%
عارضه یابی سازمانی 80%
مستندسازی استاندارد ایزو 9001 90%

درباره من

بازاریابی و تبلیغات را به خاطر سیال بودن و پویایی اش دوست دارم و باعث می شود تا به سکون نرسم و هر روز با چالش های جدیدی روبرو شوم. بازاریابی و تبلیغات باعث می شود تا با آدم های مختلفی روبرو شوم و هر روز ارتباطات بیشتری با انسان ها داشته باشم. بازاریابی جهانی است وابسته به آگاهی، مطالعه، خلاقیت و ارتباطات.

من به منبع هستی باور دارم و می دانم تمام اتفاقات ناخوشایند در زندگی من، برای رشد و تعالی من بوده است و از همه آنها سپاس گزاری می کنم. با خود عهد بسته ام تا همیشه صادق باشم و برای آموختن در تلاش باشم.

ادامه 

مطالب جدید

مشاوره غیر حضوری

از این طریق در وقت و هزینه های خودتان صرفه جویی کنید وساده تر به نتیجه برسید